Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Accesibilidade

Este sitio web foi deseñado e programado seguindo as directrices da iniciativa WAI, que marca uns estándares internacionais na creación de contidos web accesibles a todo o mundo.

Este sitio web cumpre os seguintes estándares:

 • XHTML 1.0 Strict
 • CSS 2
 • WAI AA
 • TAW 3 AA

Esta é unha afirmación subxectiva; algunhas directrices de accesibilidade poden ser medidas automáticamente, pero outras non. Revisáronse as directrices e considerouse que as cumprían todas as páxinas de este sitio web.

Pautas de accesibilidade:

Tomáronse diversas medidas para facer o sitio web máis accesible, entre elas:

 • Orden lóxico de presentación dos elementos en pantalla
 • Texto descriptivo das imaxes
 • Posibilidade de acceso mediante teclado a todas as opcións
 • XHTML semántico. A etiqueta H2 úsase como título da páxina e a H3 para seccións dentro da páxina web. Por exemplo, en esta páxina, os usuarios de JAWS poden saltar á seguinte sección pulsando Alt + Insert + 3
 • Existe un elemento en todas as páxinas de este sitio web que nos indica onde estamos dentro do sitio web e o camiño cara a ese lugar
 • Este sitio web está feito usando CSS para o deseño
 • En este sitio web só utilízanse tamaños de fonte relativos

Ligazóns:

 • As ligazóns cuxo texto non describe completamente o destino teñen títulos con unha aclaración.
 • As ligazón escríbense de forma que teñan sentido fora de contexto. Algúns navegadores (tales como JAWS, Home Page Reader, Lynx e Opera) poden extraer a lista de ligazóns da páxina actual e permitir ó usuario navegar dende esta lista. Tendo esto en conta as ligazóns non están duplicadas e se o están é porque acceden ó mesmo contido.
 • Non hai pseudo-enlaces javascript. Todas as ligazóns poden seguirse en calqueira navegador, incluso se javascript está deshabilitado.

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal