Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

COMPONENT_NEWS_IMAGES_IMAGE_ALT

PUBLICACIÓN DO Nº 212

A homilía é a actualización, nunha determinada situación so
cial, nun determinado tempo e nunha determinada comunidade,
da función profética da Igrexa. É dicir, daquela dimensión eclesial
de todo o pobo de Deus pola que a asemblea debe escoitar que
signifcación teñen hoxe os textos bíblicos proclamados na liturxia
da Palabra e que principios de praxe actual se derivan deles como
froito externo da celebración eucarística
Guieiro

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal