Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Novidades

Foto

José Manuel Caamaño, membro da mesa de redacción e consello de ENCRUCILLADA

La ISSR, fundada en 1948, es una de las instituciones más prestigiosas del mundo dedicada al diálogo interdisciplinar entre ciencia y religión, una institución de la cual forman parte los especialistas más destacados en estas materias como Francis Collins, Alister McGrath, Rana Dajani, Peter Harrison, Ilia Delio, Denis Alexander, o John H. Brooke entre otros.

El profesor Caamaño ha sido elegido por el trabajo que viene realizando en los últimos años al frente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión.

Portada diste nº

Nº 223 DA REVISTA ENCRUCILLADA

Un primeiro estudo de Carme Soto aborda a cuestión da marxinación e a vulnerabilidade desde un achegamento á Biblia.
Antón Negro afonda nesta mesma perspectiva desde a historia da
Igrexa. Está tan estendido o prexuízo que comprende a Igrexa unicamente como un poder político, económico e social, que poucas
veces se repara, explicitamente, na súa monumental contribución
ao coidado e promoción dos pobres, dos máis desfavorecidos, dos
máis vulnerables en todo tempo e lugar.
Pepa Torres adopta unha perspectiva contemporánea. Da man
do filósofo Josep María Esquirol, debuxa uns trazos característi-cos da vulnerabilidade humana en xeral, para logo enfrontar eses
desafíos actuais que pasan pola recuperación do coidado, da interdependencia e por unha transformadora simbiose coa natureza
que permitan o desenvolvemento dunha sociedade que viva baixo
o signo da fraternidade e o acompañamento.
Tres achegas complementarias concretan máis as contribucións
dos estudos.

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal