Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Novidades

lLIGAZÓNS DOS VÍDEOS DO FORO DO 2018

Estas son as ligazóns:

Presentación:  https://www.youtube.com/watch?v=T0pSG7TpSP8 

Relatorio Pilar Wirtz:   https://www.youtube.com/watch?v=JcwcWvI2tCg&t=15s 

 Relatorio Jesús Martínez Gordo:  https://www.youtube.com/watch?v=qPiILO_wby8 

Relatorio Fernando Rivas Rebaque:  https://www.youtube.com/watch?v=jRraC7aLlXo 

Danza da sabedoría:   https://www.youtube.com/watch?v=roABrrZq9vk 

NOTA.- A ligazón da Presenteción non responde. Trataremos de correxir a anomalía.-

Nº 212

PUBLICACIÓN DO Nº 212

A homilía é a actualización, nunha determinada situación so
cial, nun determinado tempo e nunha determinada comunidade,
da función profética da Igrexa. É dicir, daquela dimensión eclesial
de todo o pobo de Deus pola que a asemblea debe escoitar que
signifcación teñen hoxe os textos bíblicos proclamados na liturxia
da Palabra e que principios de praxe actual se derivan deles como
froito externo da celebración eucarística
Guieiro

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal