Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Asociación Encrucillada

A Asociación Encrucillada nace en Pontevedra o 1 de maio de 1994 como asociación cultural sen ánimo de lucro, e coa finalidade de darlle cobertura á revista que co mesmo nome se viña publicando desde 1977. Dáse, logo, a circunstancia, de que a revista Encrucillada é anterior á asociación. Isto explícase porque nun principio, cando se creou a revista, saíu coa patente da editorial Sept que lle deu respaldo até que a publicación foi tomando unhas dimensións que superaron as posibilidades da editorial. A asociación conta cuns trinta socios/as.

Fins

Os fins da asociación son

  1. Fomentar a fe e a espiritualidade cristiás nun senso crítico e humanizador.
  2. Promover a lingua e a cultura galegas nunha perspectiva humanista.
  3. Impulsar o diálogo entre a fe e a cultura.
  4. Colaborar, cos seus propios medios, coas persoas que estean a desenvolver estas tarefas en países do terceiro mundo (Estatutos I,3).

Actividades

A asociación Encrucillada leva a cabo na actualidade as seguintes actividades

  • Publicación da revista Encrucillada: cinco números no ano, cunha tiraxe de 1.400 exemplares. Distribúese, ademais de en Galicia, en diversos puntos da Península e nuns doce países máis.
  • Un centro de Espiritualidade que organiza cursos anuais, cunha asistencia na actualidade dunhas 200 persoas.
  • Publicacións de libros na colección Monografías. Actualmente estase a preparar a número sete.
  • Organización anual do Foro Fe e Cultura en Galicia, do cal se levan celebrado vinte e tres edicións.
  • Organización de conferencias ou presentación de libros en calquera lugar de Galicia.

No ano 2008 a asociación foi declarada de utilidade pública polos Ministerios de Cultura e Economía.

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal