Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

COMPONENT_MONOGRAPHS_IMAGES_IMAGE_ALT

Xesús, aquel home de aldea

Manuel Regal Ledo

Esta é unha obra de carácter bíblico-pastoral cuxa pretensión é achegar un material que sirva para a formación cristolóxica e neotestamentaria de pequenas comunidades ou grupos de reflexión cristiá.

Ao longo de corenta capítulos vanse percorrendo momentos e ensinanzas fundamentais de Xesús de Nazaré. O punto de partida sempre é un relato bíblico, do Novo Testamento e en concreto dos Evanxeos Sinópticos. Após unha extensa explicación do contexto do relato e dalgún dos termos empregados, do seu contido fundamental e das liñas teolóxicas que abrangue, o autor presenta o texto para a súa lectura, meditación e reflexión.

12 € (IVE e gastos de envío incluídos)

Solicitar monografía

Campos Obrigatorios:*

NOTA: Os datos recollidos nos nosos ficheiros informatizados, a partires dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderan ser utilizados para a tramitación da súa petición e para o envío de información en relación coa mesma. Conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de caráter persoal, vostede ten dereito a solicitar que lle sexan consultados, actualizados ou cancelados todos os datos facilitados.
Acepto as condicións da LOPD

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal