Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Monografías

A graza daquel verán

A graza daquel verán

No verán do ano 2007 caeu nas miñas mans un libriño editado pola editorial Sal Terrae, de André de Jaer, SJ, Cristo en lo cotidiano. Los Ejercicios Espirituales en la vida diaria. E animeime a emprender a tarefa de acoller a oportunidade de facer uns Exercicios Espiriturais na vida diaria durante o tempo que fose, tempo que en realidade chegou a ser algo menos dun ano. Para min foi unha graza especial.

Recollo nestes escritos algo do que fun vivindo durante este tempo. Compártoo con quen o queira ler e, se cadra, aproveitar, non como algo meu, senón como algo que pasou por min, pero que ten, coido eu, as súas orixes máis limpas no Deus da vida, no seu fillo benquerido Xesús e no seu Espírito.

12 € (IVE e gastos de envío incluídos)

 

Portada da monografía "Xesús, aquel home de aldea"

Xesús, aquel home de aldea

Esta é unha obra de carácter bíblico-pastoral cuxa pretensión é achegar un material que sirva para a formación cristolóxica e neotestamentaria de pequenas comunidades ou grupos de reflexión cristiá.

Ao longo de corenta capítulos vanse percorrendo momentos e ensinanzas fundamentais de Xesús de Nazaré. O punto de partida sempre é un relato bíblico, do Novo Testamento e en concreto dos Evanxeos Sinópticos. Após unha extensa explicación do contexto do relato e dalgún dos termos empregados, do seu contido fundamental e das liñas teolóxicas que abrangue, o autor presenta o texto para a súa lectura, meditación e reflexión.

12 € (IVE e gastos de envío incluídos)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal