Suscríbete a Encrucillada

Domiciliación bancaria

Para solicitar a domiciliación bancaria da túa cota só tes que encher o seguinte formulario:

NOTA: Os datos recollidos nos nosos ficheiros informatizados, a partires dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderan ser utilizados para a tramitación da súa petición e para o envío de información en relación coa mesma. Conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de caráter persoal, vostede ten dereito a solicitar que lle sexan consultados, actualizados ou cancelados todos os datos facilitados.

Accede á revista

Encrucilla 233

Xa es subscritor/a?