Escola galega de Espiritualidade

Nacida en 1994, en Sobrado dos Monxes, a Escola de Espiritualide pretende dende o seu comezo contribuír á encarnación da experiencia evanxélica na vida real.  Non busca ser un grupo ou movemento aparte, senón axudar á promoción dunha fe que alimente a propia vida e fomente o compromiso.
 
BUSCAMOS:
Comprender, celebrar e vivir a fe dun xeito renovador.
Sermos un espazo de celebración, oración, busca, encontro e comunicación de experiencias.
Reforzar o compromiso e a participación nas parroquias, comunidades, asociacións…
 
OFRECEMOS:
Unha formación permanente en ciclos de catro anos:
 1. Deus crea por amor
 2. A revelación divina na realización humana
 3. Xesús hoxe
 4. A Igrexa, sacramento de salvación
 
PARTICIPAMOS:
Todas as persoas preocupadas por unha fe actualizada e adulta, sen distinción de xénero, idade, estado ou ocupación.
 
DINÁMICA:
 
Pola maná:
 • Oración comunitaria.
 • Exposición teolóxica e diálogo do curso que corresponda.
Pola tarde:
 
          Grupos da tarde (cada curso terá a súa temática)
         Celebración da Eucaristía
 

Curso 2023-2024: Xesus hoxe

PROGRAMA de mañá:

– Oración comunitaria: Manuel Regal Ledo
 
– Exposición teolóxica e diálogo: Andrés Torres Queiruga

 

 

Teremos este libro como base nas exposicións.  Prema AQUÍ para mais información

PROGRAMA de tarde:  Obradoiros

-Amigo das mulleres: Carme  Soto Varela

– Curador da vida: María Cancelo e Marisa Vidal
 
– Conflitivo e perigoso: Xaquín Rodríguez Pomares
 
– Xesús e a oración: Manuel Regal Ledo

 

 

 

O texo base dos obradoiros é: José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación histórica.  Prema AQUÍ para mais información

DATAS:
 1.   4 de novembro de 2023
 2.  16 de decembro de 2023
 3.  27 de xaneiro de 2024
 4.  16 de marzo de 2024
 5.   4 de maio de 2024

HORARIO: 10,00 a 19,00 horas

LUGAR:

Colexio La Salle
Praza San Xoán Bautista de La Salle, 1
(entrada coches pola rúa Santa Clara)
15704.- SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bloques temáticos desenrolados o longo de 4 anos

PROGRAMA:


Texto base:

Repensar la Cristología 

Andrés Torres Queiruga
Ed: Verbo Divino (1995)

Lectura para cada Encontro

1º Encontro: 10 de novembro de 2018                  
          A investigación actual sobre Xesús de Nazaré: (páx,s 215-257)

2º Encontro: 15 de decembro de 2018   
          Un Xesús plenamente humano: (páx,s 179-213)

3º Encontro: 26 de xaneiro de 2019 
          Xesús revela o que somos nós: (páx,s 261-298)

4º Encontro: 9 de marzo de 2019
          A resurrección de Xesús e a nosa resurrección: (páx,s 157-177)

5º Encontro: 11 de maio de 2019  
          Que significa “Xesús é Deus”: (páx,s 299-379)


LUGAR:

Centro Proxecto Home
Rúa do Cottolengo, 2
(detrás de El Corte Inglés)
15702.- SANTIAGO DE COMPOSTELA
 
HORARIO: 10,00 a 19,00 horas

PROGRAMA:

MAÑÁ: 

Oración comunitaria  (Manuel Regal Ledo)

Exposición teolóxica e diálogo (Andrés Torres Queiruga) Texto base:

Introducción al Antiguo Testamento

José Luis Sicre. 
Ed: Verbo Divino


TARDE: 
 
Seminarios:

As mulleres na revelación (Carme Soto Varela)
A revelación continúa (María Cancelo e Marisa Vidal)
Conciencia ambiental: a esperanza para a terra (Xaquín Pomares)
Pedagoxía ao redor da Palabra de Deus (Manuel Regal Ledo)


DATAS:
1º Encontro: 19 de novembro de 2022
2º Encontro: 17 de decembro de 2022
3º Encontro: 21 de xaneiro de 2023
4º Encontro: 18 de marzo de 2023
5º Encontro: 22 de abril de 2023
         
LUGAR:
Colexio La Salle
Praza San Xoán Bautista de La Salle, 1
15704.- SANTIAGO DE COMPOSTELA
 
HORARIO: 10,30 a 19,30 horas

Neste bloque temático afondaremos sobre a idea cristiá de creación.  Deus crea facendo ser a creatura desde unha iniciativa nada dun amor sen limite . É  un acto gratuito que só busca o ben da creatura. A creación é xa salvación, desde sempre y para todo home e muller.

Rompense asi os dualismos entre o sagrado e o profano, porque  cando a persoa trata de recibirse limpamente desde a acción creadora divina, todo é a vez santo e profano. Xantar pode ser tan santo como rezar,  traballar pola xustiza é tammén coñecer a Deus..:

Quería Xesús unha Igrexa? Como a quería?

A Igrexa: unha comunidade viva ao servizo do mundo

Os sacramentos: celebración da graza libre de maxia

O Bautismo e o sacramento do perdón

 A Eucaristía

 

Accede á revista

Encrucilla 233

Xa es subscritor/a?