Matrícula

IMPORTE MATRÍCULA: 40,00 € (con posibilidade de becas)
 
 
TRÁMITE DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA:
  1. Data límite: 30 de outubro
  2. Facer ingreso dos 40,00 na conta: ES07-2080-0500-5330-4004-3431   IMPORTANTE: Pór no concepto do pagamento o nome da persoa que se matricula
  3. Cumprimentar a ficha de matricula. Descargar impreso
  4. Remitir o xustificante de ingreso  e a ficha por correo electrónico ou postal á Secretaría da Escola:
 
 
Calquera dúbida ou información dirixirse á Secretaría.
NOTA: Os datos recollidos nos nosos ficheiros informatizados, a partires dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderan ser utilizados para a tramitación da súa petición e para o envío de información en relación coa mesma. Conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de caráter persoal, vostede ten dereito a solicitar que lle sexan consultados, actualizados ou cancelados todos os datos facilitados.

Accede á revista

Encrucilla 233

Xa es subscritor/a?