O Evanxeo de cada día con ollos de aldea

Manuel Regal Ledo

 
5 de maio: Domingo 6 de Pascua
 
1ª lectura: Feit 10, 25-26. 34-35. 44-48. Salmo: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
2ª lectura: 1 Xn 4, 7-10
 
Evanxeo: Xn 15, 9-17
 
Unha vez díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Como me amou o Pai, así vos amei eu: permanecede no meu amor. Se gardades os meus mandamentos, permaneceredes no meu amor, como eu gardei os mandamentos de meu Pai e permanezo no seu amor.
 
Díxenvos estas cousas para que a miña alegría estea en vós e a vosa alegría sexa plena.
 
Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu vos amei. Ninguén ten amor meirande ca este: que un dea a súa vida polos amigos. Vós sodes amigos meus, se facedes canto eu vos mando.
 
Xa non vos chamo servos, que o servo non sabe o que fai o seu señor; a vós trateivos de amigos, pois todo o que lle oín a meu Pai déivolo a coñecer.
 
Non me escollestes vós a min, senón que vos escollín eu a vós, e púxenvos para que vaiades e levedes froito e o voso froito permaneza, de xeito que todo o que lle pidades ao Pai no meu nome volo conceda.
 
Mándovos isto: que vos amedes uns a outros.
 
Meditación
 
Botando man do “testamento” de Xesús despois da última cea, a cea santa de despedida, o evanxelista Xoán axúdanos a introducirnos no que pode ser unha vivencia relixiosa cristiá densa e sólida, na que Xesús loxicamente xoga un papel de primeirísimo orde; el é sempre a referencia polo que nos ofrece, polo mundo xenial no que nos introduce, polas capacidades que consegue crear en nós, pola tarefa que pon nas nosas mans. O evanxeo, Xesús mesmo –que é o miolo do evanxeo— é para unha persoa cristiá o espello no que se mirar cada día, para ver se un pensa, vive, ama, loita en balde ou non. Oxalá nas nosas comunidades cristiás nos afixésemos a mirarnos neste espello do Evanxeo! Sería algo ben proveitoso nestes tempos nos que a calquera cousa se lle quere chamar vida cristiá, nova evanxelización, experiencia relixiosa, seguimento de Xesús, etc.
 
O evanxelista Xoán proponnos a experiencia dun encontro con Xesús caracterizado por varios trazos ben importantes. Non se trata, desde logo, dun conxunto de deberes relixiosos que debamos cumprir, para ter a Deus contento, e telo tamén da nosa parte. Deus está sempre da nosa parte, respondámoslle nós ou non. Trátase dun mundo de amor, de solidariedade, de xustiza, de fraternidade, que ten a súa fonte primeira en Deus; ofrécesenos isto gratuitamente, desde a vida e a proximidade de Xesús, que pousa os seus ollos en cada un, cada unha de nós, que nos ten por amigos e amigas, que nos conta a intimidade de Deus, que nos quere repletos de froitos, que pretende que a súa alegría estea en nós con aires de plenitude. Que espléndido este panorama no que Xesús nos ofrece, despois de telo experimentado el certamente na súa traxectoria vital que algo polo menos coñecemos!
 
A clave que nos permite introducirnos neste mundo case máxico, pero ben real, non é outra máis que o amor, esa palabra, esa experiencia preciosa, tan tratada e maltratada por persoas crentes e non crentes, ata o punto de que, cando dicimos amor, deseguida rodeamos esta palabra de sospeitas e de necesarias explicacións. Para o evanxelista Xoán, para a xente da súa escola, do seu grupo, Deus era, é, amor; e por iso, andar en Deus é andar en amor, en cousas de amor, non é andar en condenas, non é andar en leis, non é andar en banalidades relixiosas.
 
Para axudarnos a acertar nas cousas do amor, Xesús proponnos amar como el amou, dando vida, a vida, pola xente amiga que o rodeaba. Mirando a maneira de vivir que Xesús tiña, a maneira de tratar a xente, maiormente a xente máis débil, comprenderemos facilmente en que consiste amar dando vida. Está nas nosas mans escoller, decidirnos entrar día a día no mundo de Xesús, no mundo de Deus, no mundo do amor, ou quedarnos ás portas, queixándonos do malos que somos, do mal que vai o mundo, do mal que anda a Igrexa, …
 
Cada persoa cristiá, cada comunidade cristiá, se pretende ser fiel ao espírito de Xesús nos tempos de hoxe, estaría ben que nos preguntásemos que estamos facendo do amor nos nosos días; ou que camiños debería coller nos nosos días iso de dar a vida por amor; ou que podemos facer desde ese andar en cousas do amor ante esta situación social, laboral, económica, que estamos vivindo, pois o certo é que se están recreando uns modelos de vida e de relacións laborais e sociais nos que o futuro da xente máis débil parece que non está na intención de quen goberna. O Evanxeo non nos escusa de facernos estas preguntas; ao contrario, úrxenos a que as fagamos con toda fondura e a que apliquemos a nosa vida con ilusión a aquilo que pensamos honestamente que é o máis coherente co espírito de Xesús.
 
Preces
 
QUE A TÚA ALEGRÍA, XESÚS, ESTEA EN NÓS
 
Que saibamos amar con intelixencia e paixón, coma ti o fixeches. Oremos.
 
Que gocemos da túa amizade e a saibamos compartir con outras persoas. Oremos.
 
Que diariamente andemos en cousas de amor, acompañando a persoas que máis necesiten de agarimo e axuda. Oremos.
 
Que saibamos amar socialmente, politicamente, para que as cousas cambien en ben da xente máis débil. Oremos.
 
Que poidamos amar dando vida, dando tempo, preocupacións, cartos, para que o noso amor non se perda en boas intencións. Oremos.
 
Que sexamos agradecidos pola roda de amor solidario que Deus nos ofrece coma maneira de ter unha vida alegre, feliz. Oremos.
 
Oración
 
Cóllesme da man cada día, Xesús,
nada máis erguerme,
cóllesme da man
como se colle a un amigo, a unha amiga,
para amosarme a casa, a vida, as pertenzas,
as loitas, os traballos, os soños…
Grazas!
 
Lévasme ao íntimo do teu corazón,
onde pousan os teus mellores segredos,
e ábresmo confiadamente,
coma a un amigo, coma a unha amiga,
ensinando o que te move e apaixona.
Grazas!
 
Ensínasme o teu caderno de vida persoal,
cheo de nomes, de rostros,
que ocupan as túas horas, o teu corazón,
e quedo desconcertado,
e ábrenseme os ollos da alma,
e decídome con máis forza polo pequeno e cotián.
Grazas!
 
Sácasme da casa,
lévasme por camiños e pistas,
para que bata coa xente,
para que escoite a xente,
para que nela descubra o rostro de Deus,
para que aprenda a amar e servir.
Grazas!
 
Pídesme que te acompañe á xuntanza da asociación,
do sindicato e do grupo político
—certamente non pensaba que andases metido nesas cousas—,
e invítasme a que aprenda a pensar e razoar,
a debater e contrastar,
a buscar camiños, a realizar cambios,
a loitar polo futuro da xente máis diminuída.
Quedo confundido, confundida.
Grazas!
 
E cando remata o tempo compartido,
nun aparte
—non ía só eu contigo,
sempre te fas comunitario—,
disme confiadamente:
eu so quero que sexas alegre,
que rías,
que a alegría che saia da alma,
que a alegría medre ao teu redor e contaxie a xente veciña,
coma as margaridas silvestres
que adornan os arredores da túa casa.
Grazas!
 
Acción
 
E se hoxe dedicamos algo de tempo a ver como van os nosos amores? Igual o podemos facer coa propia parella, coa propia crianza, se a temos, co propio grupo cristián ao que pertenzamos, e, por suposto, en grupo ou a soas, co propio Xesús.
 

 
6 de maio: Luns da 6ª semana de Pascua
 
1ª lectura: Feit 16, 11-15
Salmo: 149, 1-2. 3-4. 5-6a e 9b
 
Evanxeo: Xn 15, 26-16, 4a
 
Díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Cando veña o Paráclito, que eu vos hei de mandar de onda o Pai, o Espírito da Verdade, que vén do Pai, dará testemuño acerca de min, e tamén vós daredes testemuño, pois levades comigo dende o comezo.
 
Díxenvos estas cousas para que non vos escandalicedes. Hanvos expulsar das sinagogas, e mesmo chega a hora en que todo aquel que vos mate coide que está dando culto a Deus. E farán iso porque non coñeceron nin o Pai nin a min. Mais díxenvos isto para que, cando chegue a hora, recordedes que xa eu volo tiña dito.
 
Meditación
 
De Xesús, de cada un, cada unha de nós, vemos as cousas que se din, que se fan. O que Xesús dixo e fixo gústanos moito; vemos nel un grande apaixonado por Deus e ao tempo, e por iso mesmo, un grande apaixonado por todos os homes e mulleres que o rodeaban, sen límite ningún. Nós non somos tan así. Pero non é doado entender o fondo da persoa de Xesús, como tampouco non é nada doado entender o fondo da nosa propia persoa. Posiblemente coincidamos nunha cousa: as raíces do noso ser están na mesma forza creadora de Deus; o alento que tira para adiante pola nosa vida é o mesmo Espírito de Deus que todo o sostén e dinamiza.
 
Podemos dar testemuño de Xesús de palabra, falando, escribindo, compartindo. Pero as palabras non chegan. A mellor maneira de dar testemuño de Xesús é ofrecernos como persoas que deixan que o que aconteceu en Xesús aconteza tamén en nós, aínda que sexa dunha maneira máis fráxil e limitada.
 
Oración
 
Canto tempo levo estando contigo, Xesús!
Podo dicir que desde o comezo da miña vida!
Pouquiño a pouco,
moi pouquiño a pouco,
a túa memoria foise facendo carne da miña carne,
sangue do meu sangue,
alento do meu alento.
Algo polo menos.
Pero ¿que testemuño dou de ti?
¿Que hai en min que lle permita á xente
ver debuxados no meu rostro
algúns trazos polo menos do teu aire fiel, liberador?
Que o teu Espírito,
o Espírito da verdade e non da simulación,
poida testemuñar en min con verdade
que ti es para nós inocencia, gozo e liberdade!
 
Acción
¿Temos pensado algunha vez nesta tarefa que Xesús nos encomenda de dar testemuño del? ¿Estámolo facendo dalgunha maneira? ¿Podemos mellorar nisto?
 

 
7 de maio: Martes da 6ª semana de Pascua
 
1ª lectura: Feit 16, 22-34
Salmo: 137, 1-2abc. 2d-3. 7c-8
 
Evanxeo: Xn 16, 5-11
 
Díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Agora voume onda quen me mandou e ningún de vós me pregunta: ¿onde vas? Ao contrario, porque vos dixen estas cousas, a tristura encheu os vosos corazóns. Pero eu dígovos a verdade: convenvos que me vaia, pois, se non me vou, non virá a vós o Paráclito; en cambio, se me vou, mandareino onda vós. E, cando el veña, culpará o mundo de pecado, xustiza e condena; pecado, porque non cren en min; xustiza, porque vou onda o Pai e non me veredes; condena, porque o príncipe deste mundo xa resultou condenado.
 
Meditación
 
¿Qué é o Espírito? Algo así –poderiamos dicir— coma esa presenza calada de Deus que nos acompaña sempre. Podémolo entender coma unha luz que ilumina os nosos pasos, coma unha forza que nos empuxa a andar en fidelidade con Deus e coa xente, coma unha paz que nos serena nas horas turbas da vida, coma unha alegría que nos incita á confianza e ao optimismo, coma un ímpeto que nos fai valentes contra calquera maldade. O Espírito éncheo todo de ben, como Deus mesmo tamén o enche todo de ben. Deus e o Espírito son o mesmo.
 
Xesús andou sempre deixándose levar polo Espírito. Soubo moi ben que era iso do Espírito, e por iso nolo ofrece coma o seu mellor regalo de despedida. As persoas cristiás somos tales na medida en que acollemos o Espírito nas nosas vidas e nos deixamos levar polo seu poderío.
 
Oración
 
Veña sobre nós o teu Espírito, Xesús.
Veña sobre a xente de aldea velliña e soa
coma unha compaña cálida, necesaria.
Veña sobre a nosa mocidade
coma unha palmadiña de luz na súas vidas.
Veña sobre quen coida a fe do pobo
coma unha incitación á creatividade.
Veña sobre o campo e quen o traballa
coma unha aperta sempre agradecida.
Veña sobre todos os homes e mulleres do mundo
coma unha invitación a facer familia total.
Veña sobre todas as persoas crentes
coma unha forza de humilde e limpo testemuño.
 
Acción
 
O Espírito anda espallado polo mundo adiante, nos feitos e persoas máis normais da vida. Podemos ollar un pouco ao noso redor e ver se o vemos presente na vida, no actuar dalgunha persoa ou grupo. Se é así, ¿cómo nos podemos aproveitar dese Espírito na nosa vida tamén?
 

 
8 de maio: Mércores da 6ª semana de Pascua
 
1ª lectura: Feit 17, 15. 22—18, 1
Salmo: 148, 1-2. 11-12. 13. 14
 
Evanxeo: Xn 16, 12-15
 
Díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Aínda teño moitas cousas que vos dicir, pero non podedes con elas agora. Cando veña el, o Espírito da Verdade, havos encamiñar á verdade plena, pois non vos falará pola súa conta, senón que vos dirá o que escoitou e anunciaravos o que ha de acontecer. El hame glorificar, pois recibirá do meu e proclamarávolo. Todo o que ten o Pai é meu, por iso díxenvos que recibirá do meu e volo manifestará.
 
Meditación
 
“Aínda teño moitas cousas que vos dicir.” Estas palabras tamén van ditas para cada un, cada unha de nós. Canto do de Xesús aínda non resoou nos nosos corazóns, non entrou nas nosas vidas e, polo tanto, non se manifesta tampouco na nosa maneira de vivir! Sendo isto así, parece que o normal sería que medrase en nós o desexo de entrar cada vez máis nas cousas de Xesús, no seu Espírito, na súa maneira tan familiar e fonda de tratar con Deus, nas súas formas de entender e vivir o trato coa xente. Se o queremos, se o buscamos, iso é posible. A súa vida está aí, o seu Evanxeo está ai, o seu Espírito está aí tamén, a comunidade cristiá cos seus animadores e animadoras está aí, ao noso dispor. Queda acoller, admirar, agradecer, implicarse, servir, loitar, amar, todo ao estilo de Xesús. Queda andar pola vida con suma humildade sabendo que todos temos por diante moito camiño que facer; pero tamén con moita valentía, porque quen nos sinala o camiño tamén nos ofrece a forza para poder andalo.
 
Oración
 
Que o teu Espírito, Xesús, nos encamiñe
cara á verdade, cara a honradez, cara á xustiza.
Que non nos permita adormecernos
no camiño andado,
nin, indiferentes,
pasar de largo ante o sufrimento alleo.
Que cada mañá nos esperte o oído
e nos dea palabra e feitos de aprendiz,
para coidar con xeito a nosa vida,
e axudar a quen ande en amarguras.
Que nos amose a fonte da ledicia
e nos conduza cara a ela,
para podermos ser logo humildemente
gozo, paz e festa compartida.
 
Acción
 
Sos ou en grupo podiamos pensar que cousas novas nos estará querendo comunicar Xesús nestes nosos tempos tan complexos. Así poderemos abrirlle a porta ao seu Espírito.
 

 
9 de maio: Xoves da 6ª semana de Pascua
 
1ª lectura: Feit 18, 1-8
Salmo: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
 
Evanxeo: Xn 16, 16-20
 
Díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Un pouquiño e xa non me veredes, e outro pouquiño e volverédesme ver.
 
Comentaron entón algúns dos seus discípulos: ¿Qué é isto que nos di: un pouquiño e xa non me veredes, e outro pouquiño e volverédesme ver? ¿E iso de que “porque vou onda o Pai”? ¿Qué é ese un pouquiño? Non sabemos o que quere dicir.
 
Coñeceu Xesús que lle querían preguntar e díxolles:
—¿Matinades entre vós acerca disto que vos dixen: “un pouquiño e xa non me veredes, e outro pouquiño e volverédesme ver”? Con toda verdade volo aseguro: choraredes e laiarédesvos, mentres que o mundo se alegrará. Vós estaredes tristes, pero a vosa tristura volverase alegría.
 
Meditación
 
O Papa Francisco insístenos moito en que a vida cristiá, nas súas diferentes facetas, é un camiño cara a ledicia, que está ben que o andemos con ledicia. Os seus escritos van todos nesa clave: “A ledicia do Evanxeo”, “A ledicia do amor”, “Loado sexa”, “Alegrádevos e brincade de gozo”. E, se insiste niso, podemos pensar que é porque ve que é algo que nos falta. Normalmente a xente que non é crente asocia a fe, a crenza, a vida das persoas crentes, coa tristura. Se nos ven así, ¿será porque en realidade vivimos así?
 
A vida cristiá, o seguimento de Xesús, o servizo á comunidade, á sociedade como seguidores e seguidoras de Xesús, ten horas duras certamente, non o podemos ignorar nin disimular. Horas de esforzo, de renuncia, de incomprensión, de rexeite incluso, que poden deixar un sabor acedo nas nosas vidas. Sería ese “pouquiño” ao que se refería Xesús. Non nos deberamos estrañar diso. Pasa con calquera vida que queira ser firme e coherente. Pero si que nos debería estrañar se eses tempos de tristura non están compensados, sostidos, superados por un fondo de ledicia humilde e agradecida, esperanzada, que envolva toda a nosa existencia.
 
Oración
 
Cos meus “pouquiños” de dor
veño onda ti, meu Señor.
Coas miñas horas amargas,
orfas de paz, de esperanza.
Cos meus desalentos cansos,
na busca do teu descanso.
Coa miña tristura aceda,
agardando a man que aleda.
Buscando o don da alegría,
que ti ofreces cumprida.
Cos meus “pouquiños” de amor
veño onda ti, meu Señor.
 
Acción
 
Podemos mirar se somos persoas crentes alegres ou non. Podemos mirar cales son as razóns da nosa tristura ou da nosa ledicia. Igual atopamos camiños para avanzar e ser persoas con máis optimismo cristián.
 

 
10 de maio: Venres da 6ª semana de Pascua
 
1ª lectura: Feit 18, 9-18
Salmo: 46, 2-3. 4-5. 6.7
 
Evanxeo: Xn 16, 20-23a
 
Díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Con toda verdade volo aseguro: choraredes e laiarédesvos, mentres que o mundo se alegrará. Vós estaredes tristes, pero a vosa tristura volverase alegría. A muller cando vai dar á luz ten tristura, pois chegou a súa hora; pero, cando deu á luz o neno, xa non lle acorda o apuro, pola alegría de que naceu un home para o mundo. Así tamén vós tendes agora tristura, pero heivos de ver de novo e o voso corazón alegrarase e a vosa alegría ninguén vola poderá quitar. E aquel día xa non me preguntaredes nada.
 
Meditación
 
Insiste o evanxeo na experiencia da tristura e da ledicia. Era algo que lle preocupaba realmente a aquelas comunidades cristiás que estaban sufrindo moito, que estaban sendo maltratadas por seren cristiás. Xesús ofrécelles a comparanza das dores da muller a punto de dar á luz e a ledicia que ten cando xa goza coa criatura nas mans. Unha preciosa foto do que pode ser unha vida cristiá que asume as dificultades de vivir ao estilo de Xesús, pero que o fai sabendo que iso dá pé á ledicia dunha nova criatura: nacemos desa maneira como criaturas novas e contribuímos a poñer a novidade de Deus neste mundo.
 
Nos mundos de hoxe hai comunidades cristiás que están vivindo isto con moito realismo: nos países de Oriente Medio, nalgúns países de África. Entre nós, ás veces parece que temos renunciado xa a ese tipo de conflitos, de penas e gozos, porque nos temos adaptado demasiado ao funcionamento deste mundo, e non se nos ve especialmente interesados en facernos testemuñas do estilo de vida de Xesús no medio da nosa sociedade. Pero, se renunciamos ás dores do parto, renunciamos tamén á ledicia inmensa da novidade de Deus nas nosas vidas.
 
Oración
 
¿Quen nos liberará, Xesús,
da desgana coa que tantas veces vivimos a nosa fe?
¿Quen nos arrincará da rutina case inútil
á que temos reducido a nosa práctica relixiosa?
¿Quen espertará en nós a ansia teimuda
de vivir con humildade ao estilo de Xesús?
¿Quen nos abrirá os ollos para entender
que os camiños da ledicia pasan polas fidelidades fondas?
Ti, Xesús, falabas do que, vivindo en Deus, experimentaras.
Ti tes para nós palabras de ledicia eterna.
 
Acción
 
Mirando para as nosas vidas, ¿temos experiencia de ter pasado por algún momento tenso, difícil, doloroso, que ao final nos trouxo satisfacción e ledicia? ¿Algunha vez demos a cara dalgunha maneira por defender algo que teña que ver co estilo de vida de Xesús? Vemos algunha cousa na que poderiamos dar un paso adiante e con humildade deixarnos ver como persoas seguidoras de Xesús?
 

 
11 de maio: Sábado da 6ª semana de Pascua
 
1ª lectura: Feit 18, 23-28
Salmo: 46, 2-3. 8-9. 10
 
Evanxeo: Xn 16, 23b-28
 
Díxolles Xesús aos seus discípulos:
—Con toda verdade volo aseguro: o que lle pidades ao Pai no meu nome, hávolo dar. Ata agora non pedistes nada no meu nome. Pedide e recibiredes, de xeito que a vosa alegría sexa plena. Díxenvos estas cousas en comparanzas. Vai chegar a hora en que xa non vos falarei en comparanzas, senón que vos falarei do Pai abertamente. Naquel día pediredes no meu nome. E non vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, xa que o propio Pai vos ama, pois vós amástesme a min e crestes que eu saín de Deus. Saín do Pai e vin ao mundo; de novo deixo o mundo e vou onda o Pai.
 
Meditación
 
Pedir no nome de Xesús non quere dicir que teñamos que empregar o nome de Xesús coma unha palabra máxica ou coma un enchufe, para así poder acceder ao corazón dun Deus que fose distante e cativeiro á hora de nos regalar cos seus dons. Xesús mesmo nos di que non é que el vaia rogarlle ao Pai por nós; non fai falla, porque de Deus para nós soamente saen cousas de amor, de acompañamento, de sustento, de esperanza.
 
Pedir no nome de Xesús é rezarlle a Deus Pai/Nai no espírito de Xesús, é dicir, incorporándonos á mesma confianza, ao mesmo agarimo, á mesma fidelidade, á mesma unión, á mesma dispoñibilidade que Xesús tiña cara a Deus. Pedir no nome de Xesús é saber que estamos nos seus brazos cos gozos e dores da nosa vida, e, mesmo sen dicir palabra ningunha, deixar que o seu Espírito nos envolva e vaia facendo de nós un home ou muller que sabe agradecer os momentos bos e manterse firme e confiada nas horas malas. Pedir no nome de Xesús é deixarlle libres as mans a Deus na nosa vida toda.
 
Oración
 
No nome de Xesús ante ti, Deus noso,
renunciando a querer ser eu o dono último da miña vida.
No nome de Xesús,
admirándote, agradecéndoche
todo o ben que hai en min e en todas e cada unha das túas criaturas.
No nome de Xesús,
poñendo nas túas mans as miñas andanzas todas.
No nome de Xesús,
pensando, actuando, vivindo con alma solidaria,
con corpo solidario, con petos solidarios.
No nome de Xesús,
sabendo que do Pai veño coma el,
e ao Pai quero volver
despois dunha vida humilde, inocente e xusta
levando no meu macuto
a lembranza quente dos teus pequenos e pequenas.
 
Acción
 
Sería algo moi bo que algunha vez as persoas crentes nos xuntásemos para falar de como lle rezamos a Deus, a Xesús. Seguro que aprenderiamos a rezar mellor, máis no nome de Xesús. E a todo hai que atender para mellorar a nosa vida cristiá.

Accede á revista

Encrucilla 233

Xa es subscritor/a?