Encrucillada 011

10,00 

Gieiro

EDITORIAL      

  • Galiza e o referendum.
ESTUDOS
  • ¿lgrexa nacionalista?. Por Xose Chao Rego
  • A abstención galega no referendum constituclonal: xuízios e valoracións. Por Alfonso Magariños
  • Cristianismo, ciencia e loita de clases. Por Ricardo Alberdi
APORTACIÓNS 
  • A escola: agresión ó neno. Por Agustín Fernández Paz
EXPERIENCIAS
  • Liturxia en galego nun mosteiro galego. Pola Comunidade de Sobrado dos Monxe
TESTEMUÑOS
  • Oración dun cura rural
RECENSIÓNS
  • 0 retomo da oración (a propósito dun libro, dun disco e dun documento). Por Andrés Torres Queiruga
  • Unha historia da lgrexa galega. Por Xosé Chao Rego
OS LEITORES RESPONDEN
  • Outro ano de Encrucillada. Por Bernardo García Cendán
HUMOR

Xaneiro- Febreiro 1979

Outras publicacións recomendadas