Encrucillada 007

10,00 

ESTUDOS
 • A Igrexa galega hoxe. Por Miguel Anxo Araúxo
 • Unha recepción viva de Amor Ruibal. Encol dunha nova Teoloxía dialéctica. Por Xosé M. López Nogueira
 • A morte en Galiza: “Santa Compaña” e “Vision”. Por Xosée Ramón Marino
 • Asi, pensan os nenos galegos da cidade, dos galegos. Por Claudio González Pérez
APORTACIÓNS 
 • A catequese escolar infantil: reflexions critica sabre unha etapa atraveso das GUIAS dos Catecismos Es­colares. Por Engracia Vidal Estévez
 • Enco/ do Marxismo-Cristianismo. Por Xosé María Souto González
HORIZONTE ABERTO 
 • Carta de Chile
EXPERIENCIAS
 • Auto de Nadal. Por Ramón D. Raña
 • «Naso Lar», un club de xovens rurais
TESTEMUÑOS
 • Inquérito sobre as tarefas do cristian hoxe, Por Engracia Vidal
O FORO DO LECTOR
 • Presentación

DOCUMENTOS 

 • O paro, cáncer social. Por as Comunidades Cristians Populares de Madrid

CRÓNICAS

 • Rolda de lgrexa. Por Xosé Chao Rego
 • Xuntanza de Xovens do mundo rural. Por Amancio Linares Giraut
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
Marzo- Abril 1978

Outras publicacións recomendadas