Encrucillada 008

10,00 

Guieiro Homenaxe a LOPEZ FERREIRO
  • López Ferreiro e a recuperación histórica de Galicia. Por Xosé Ramón Barreiro Fernández
  • Biografía e Bibliografía de Antón L6pez Ferreiro.  Por Alfonso Magariños
ESTUDOS
  • O debate escolar. Por Alfonso Alvárez Bolado
  • Eu vólvome ao deserto. Por Xose Alvilares Moure
  • 0 problema nacionalista: novas realidades e novos conceptos. Por Xoán González M
HORIZONTE ABERTO 
  • Canarias: Tarefa histórica
TESTEMUÑOS
  • Encontro para falar de “Cuco” (Eliseo Ruiz de C.).  Por un grupo de cregos do Ferrol
CRÓNICA
  • Rolda de lgrexa. Por Xosé Chao Rego
  • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
RECENSIONS Recupera-la Salvación. Por Bernardo M. Regal BIBLIOGRAFIA
  • Pubicacións recibidas. Por Segundo Pérez López
HUMOR Maio- AXuño 1978

Outras publicacións recomendadas