Encrucillada 009

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Consideracións teolóxicas sobre a relixiosidade popular en Galicla. Por Andrés Torres Queiruga .
 • Consideracións sobre a relixiosidade popular que nos chegan da America Latina. . Por Xosé A. Miguélez Díaz .
 • Fenomenoloxía relixiosa da encrucillada. PorCarlos Alonso del Real
APORTACIONS
 • Paganismo e cristianismo na relixlosidade popular. Por Xaquín Lorenzo Fernández
 • A relixiosidade na Galicia urbán. Por Xose Cardeso Linares
 • A relixiosidade popular no sector rural. Por Xosé Moreiras Santiso
EXPERIENCIAS
 • A festa do amor. Por Rosa Cal
 • A propósito dun enterro. por Isaac Alonso Estravrís
TESTEMUÑOS
 • Celebración eucarística: Pedrón de Ouro 1978.  Por X. Chao Rego
HORIZONTE ABERTO
 • Igrexa e cultura rexional aragonesa. Por Aurelio Orensanz
CRÓNICA
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
HUMOR Setembro- Outubro 1978

Outras publicacións recomendadas