Encrucillada 012

10,00 

Guieiro

EDITORIAL

 • Retraemento politico e marxinación social .
ESTUDOS
 • O proceso estatutario galego. Por Anxo Teixeiro Pineiro
 • Estado actual da investigación sobre Prisciliano. Por Uxío Romero Pose
 • Oracións e ditos relixiosos galegos. Por Xesus Ferro Ruibal
APORTACIÓNS 
 • A desfuncionalización da Eucaristia. Por Xosé Manoel Rodríguez Pampín
 • Aclaracións ó meu traballo sobre de Cerviño. Por Dario Alvarez Blázquez
EXPERIENCIAS
 • Encontro con Taize. Por Lois Vázquez Fernández
RECENSIÓNS
 • A outra economía galega. Por Albino Prada Blanco e Abel López Rodríguez
 • Compostela, poema. Por Salvador Garcia Bodano
CRÓNICAS
 • Rolda de lgrexa.
  • Lugo. Por Xosé Moreiras Santiso
  • Pontevedra. Por Xesús Acuña Garrido
  • Tuy-Vigo.  Por Xulio Andión Marán
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa

HUMOR  Por Xaquín Marín

Marzo- abril 1979

Outras publicacións recomendadas