Encrucillada 013

10,00 

Guieiro

NO DIA DAS LETRAS GALEGAS

 • Homenaxe a Manoel Antonio (Breve reselña biografica e bibliografica) . Por X. M. Rodriguez Pampín
 • Galiza existe e resiste. Por Xesus Ferro Ruibál
ESTUDOS
 • A responsabilidade da lgrexa cara ó sector rural. Por Nicolas Pombo
 • Gallza ou o recorrido da libertade. Por Xesus Arroyo
 • Exeria: unha peregrina galega do seculo IV. Por Uxío Romero Pose
APORTACIÓNS 
 • Chamamento ós profesores de Literatura galega. Por Ramón Taboada Montoto
 • Os primeiros tolos. Por Xosé Ramón Marino Ferro
EXPERIENCIAS
 • Historia do movemento de estudantes cristiáns galegos. Por eles mesmos
TESTEMUÑOS
 • Cartas a miña moza. Por Lois Rodriguez Caeiro
 • Manifesto dun grupo de crisstiáns en torno ó traslado do cura. Por un grupo das parroquias de Logroso e Negreira
DOCUMENTOS
 • Comunicado do XVII Coloquio galego de cristiáns.
RECENSIÓNS
 • Marxismo e Nacionalismo: as dificultades dun diálogo. Por Xoán Gz. Millán
 • Os labregos na prensa galega. Por Silvestre Gomez Xurxo
CRÓNICAS
 • In memoriam Luis Seoane
 • Rolda da cultura. Por Xose M. Lema Suárez
 • Rolda da Iglexa.  Por Alfonso Gil e Anxo Ferreiro
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa

HUMOR

Maio- Xuño 1979

Outras publicacións recomendadas