Encrucillada 015

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Galiza interpela ós relixiosos. Por Antonio Peteiro
 • A presencia dos relixiosos en Galiza. Por Miguel Anxo Araúxo Iglesias
 • Antonio Rei Soto (Lembrando un centenario). Por Lois Vázquez Fernández
 • Un misioneiro en Galiza: S. Martino de Dumio. Por Uxío Romero Pose.
APORTACIÓNS 
 • Este e o noso mundo. Por Gloria Lorenzo
 • Morte promesa (sete poemas) Por Xosé Antón Miguélez
 • Panxoliña da Virxe Maria. Por Manoel Trigo Díaz
DOCUMENTOS
 • Ante a morte. Por  Pablo VI
EXPERIENCIAS
 • A nova XOC galega. Por Federico G. Fierro
CRÓNICAS
 • Rolda da cultura. Por Xose M. Lema Suárez
 • Morreunos Celso Emilio ;Resistamos!. Por Xesús Ferro Ruibal .
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
 • Rolda de lgrexa.
  • Vigo: por Xulio Andión Marán
  • Ferrol: por Alfonso Gil Montalbo
  • Pontevedra: por Xesus Acuña
  • Lugo: por Xosé Moreiras Santiso
Irimia. Por Xosé Chao Rego Pai Miño (poema). Por Xesús Rabade Paredes II Cruceiro de cristians Galegos. Por Alvaro Rz. Pomares INDICE xeral do Ill volume

Novembro-Decembro  1979

Outras publicacións recomendadas