Encrucillada 017

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Alfonso X, un Rei de Castela que poetizou en galego. Por Lois Vázquez Fernández
 • Compre aprendermos en galego . Por Xesús Ferro Ruibal
 • O divorcio civil e ética cristiá. Por Marciano Vidal
 • Expolio artístico das igrexas galegas. Por Nicanor Rielo Carballo
APORTACIÓNS 
 • A ironia de Eduardo Blanco Amor. Por Siro
EXPERIENCIAS
 • A Escola Social de Vigo (resumen da memoria). Por Xoán Xosé Santamaría Conde
 • Encontro de nenos rurais. Por Xosé Moreiras Santiso
LIBROS RECIBIDOS
 • Catro recensións breves. Por Lois Vázquez Fernández
CRÓNICAS
 • Rolda da cultura. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
 • Rolda de lgrexa.
  • Santiago: por Xosé Ferreiro García
  • Vigo: por Xulio Andión Marán
  • Pontevedra: por Xesús Acuña
  • Coruña: por Félix Vázquez
  • Ferrol: por Anxo Ferreiro Currás
HUMOR

Marzo-Abril  1980

Outras publicacións recomendadas