Encrucillada 018

10,00 

Guieiro ESTUDOS
  • Reflexion etico-politica ante o referendum do Estatuto Galego. Pola Escola de Formacion Social de Vigo
  • 0 dereito ó autogoberno na Constitución Española do 1.978. Por Xosé Antonio González Casanova
  • Silencio e desinformación. Por  Lois Caeiro
  • A economía e a Facenda no Estatuto Galego de Autonomía. Por  Xoán Santamaria Conde
  • A agricultura no Estatuto. Por Odon L. Abad Flores
  • As eleccións dende a aldea. Por Xosé Moreiras Santiso
  • Unha nova dinámica política. Por Xosé A. Gaciño
  • Do 36 ó 79, 80 … e segulmos igual. (Conversa con Daniel R. C.). Por Xosé Mª Lema
  • ¿ Igrexa Autonómica?. Por Xosé Chao Rego
Estatuto de Autonomia de Galicia

Xuño 1980- Número extraordinario

Outras publicacións recomendadas