Encrucillada 019

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Cristianismo e relixións. ¿Favoritismo divino ou necesi­dade do amor? . Por Andrés Torres Queiruga
 • A crise da parroquia rural . Por Equipo XEGA (Xeólogos Galegos)
APORTACIÓNS 
 • As outras linguas españolas na Constitución e nos Esta­tutos de Autonomía. Por Antón Santamarina
 • Pensamentos en torno o dia da Patria Galega. Por X. Amancio Linares Giraut
 • Consellos pra un pallaso. Por Xoán C. Rodríguez Herranz
TESTEMUÑOS
 • Duas cartas. Por Manolo Escariz Magariñios
LIBROS 
 • A pena capital. Estado actual da cuestión. Por Xoán Filgueiras
 • Novas libros para o ensino galego. Por Guillermo Llorca Freire
CRÓNICAS
 • Rolda da cultura. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • A Audición Radial. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda de lgrexa.
  • Pontevedra: por Xesús Acuña
  • Ferrol: por Anxo Ferreiro Currás
 • Crónica do III Cruceiro. Por Carlos Garciía Cortés
 • Crónica do acontecer. Por Lois Alvarez Pousa
 • Terceira romaxe de crentes galegos. Por Agustin Da Silva
HUMOR

Marzo-Abril  1980

Outras publicacións recomendadas