Encrucillada 023

10,00 

Guieiro Presentación. Por Andrés Torres Queiruga Credo Galego: música Fuxan os ventos e letra Bernardo García Cendán ESTUDOS
 • Crónica cordial da Romaxe. Por Ramón Diaz Raña
  • Eu renazo galego: poesía. Por Xesús Rábade Paredes
 • A Romaxe: consideracións sociolóxicas. Por Bernardo García Cendán
 • O animal que xoga: ensaio. Por Xosé Chao Rego
  • Batidos polo mar: poesía. Por Xesús Rábade Paredes
 • Do camiño e da romaxe. Por Xosé Filgueira Valverde
  • A cantiga das augas: poesía. Por Xesús Rábade Paredes
 • Liturxia oficial e liturxia popular. Por Manolo Regal Ledo
APORTACIÓNS 
 • Carta aberta ós futuros Parlamentarios Galegos. Pola Escola Social de Vig
CRÓNICAS
 • Rolda da cultura. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • Rolda de lgrexa.
  • Ourense, por R. Lenza
  • Santiago, por Pepe Ferreiro
 • Asamblea diocesana de Catequistas de Santiago. Por Grupo de Catequistas

Maio-Xuño 1981

Outras publicacións recomendadas