Encrucillada 024

10,00 

Guieiro EDITORIAL
 • O Primeiro parlamento galego.
ESTUDOS
 • Fe e galeguidade. Por X.A Miguélez Díaz
 • Compre unha radio galega. Por X.L. Blanco Campaña
 • O galego no Referendum pro Estatuto. Por Rosa Cal
APORTACIÓNS 
 • Reseña crítica do Seminario sobre Prisciliano. Por Uxío Romero Pose
TESTEMUÑOS
 • A galeguidade desde a fe.
RECENSIÓNS
 • Historia de Galicia  de E. Gonzáez López. Por. Guillermo Llorca
 • Galicia Enteira de X.L. Laredo Verdejo. Por X.Mª Lema
 • O Noso galego I de X. Babarro, A. Fernández  e B. Saavedra. Por Rosa Cal
 • O Noso galego III de X. Gandara-E. Nogueruela. Por Rosa Cal
 • O Noso galego IV de Colectivo Avantar. Por Rosa Cal
CRÓNICAS
 • Crónica do acontener. Por Luis Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por X. Ferro Ruibal
 • Rolda de lgrexa.
  • Pontevedra por Xesús Acuña
  • Ourense por R. Lenza
  • Ferrol por Voceiro
  • Vigo por Benito Santos
 • Fe ce galeguidade: IV Cruceiro. Por C. García Cortés
 • Rafael Dieste: In Memoriam. Ppor A. Torres Queiruga

Setembro-Outubro 1981

Outras publicacións recomendadas