Encrucillada 025

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Mais sobre a desfeita da emigración. Por Amancio Linares Giraut
APORTACIÓNS 
 • A nova encíclica “Laborem exercens”. Por Andrés Torres Queiruga
 • “Chamados na lagoa”: Evaluación da IV Romaxe. Por Antón Pineiro
EXPERIENCIAS
 • “Compartir 81”. Por Manolo Regal
 • Nadal e Reis nunha parroquia e nun municipio. Por X. Manoel Carballo
HORIZONTE ABERTO
 • Os pobos hispanoamericanos esixen xusticia. Por Rosa Cal
 • 0 COSAL na Coruña
 • Congreso de Teoloxía e Pobreza
RECENSIÓNS
 • lnventario dunha Europa descoñecida, de R. Petrella. Por X. González Millán
 • Museo Arqueolóxico da Coruña. Por X.Mª Lema
 • Museo Provincial de Lugo. de F. Arias Vilas. Por X.Mª Lema
 • De la religió a la religió popular. Por A. Torres Queiruga
 • Hitoria de Galicia IV. Edade Contemporánea, de X.R. Barreiro Fernández. Por J.M. Palomares Ibáñez
CRÓNICAS
 • Crónica do acontener. Por Luis Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por X.Mª Lema
 • Rolda de lgrexa.
  • Valdeorras  por Placido Blanco Bembibre
  • Pontevedra por Xesús Acuña
INDICE XERAL DO QUINQUENIO (1977-1981)

Novembro-Nadal 1981

Outras publicacións recomendadas