Encrucillada 026

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Creo en Deus Pai: Fe en Deus e autonomia humana. Por Andrés Torres Queiruga
 • Publicacións periódicas non diarias nos anos 70. Por Tintxu
APORTACIÓNS 
 • Celso Emilio Ferreiro e as Xuventudes Galeguistas. Por Xavier Castro
TESTEMUÑOS
 • Experiencia de Deus. Por Elena
HORIZONTE ABERTO
 • Cabodano de Oscar Romero. Por un Latinoamericano
RECENSIÓNS
 • Synodicon Hispanum de A. García y Garcia (dir.). Por Segundo Pérez López
 • Los Judios en el reino de Galicia, de J.R. Onega. Por Guillermo Llorca
CRÓNICAS
 • Crónica do acontener. Por Luis Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por Xesus Ferro Ruibal,  Xosé Mª Lema Suárez e Xesús Rabade Paredes
 • Rolda de lgrexa.
  • Ourense  por Manoel Novoa Blanco e Enrique Bande R
  • Pontevedra por Xesús Acuña
  • Ferrol por Anxo Currás
Situacion dos cárceres e a reforma penitenciaria. Por Rosa Cal

Xaneiro-Febreiro 1982

Outras publicacións recomendadas