Encrucillada 027

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Ano Santo e Galicia hoxe. Por Segundo Pérez López
 • Letras Galegas 82: Amado Carballo.
  • Semblanza relixiosa. Por Xosé Filgueira Valverde
  • Reseña bio-bibliográfica. Por Xesús Rábade Paredes
  • A convivencia na parroquia rural. Por Manolo Regal Ledo
EXPERIENCIAS
 • A Nación dos Muchachos. Por Enrique Bande Rodríguez
TESTEMUÑOS
 • Hai dez anos en Ferrol. Por Bernardo García Cendán
RECENSIÓNS
 • Roberto Novoa Santos de Domingo Garcia Sabell. Por Andrés Torres Queiruga
 • Experiencia religiosa e cristianismo de Xavier Pikaza. Por Andrés Torres Queiruga
 • Psicología de la personalidad, de Antonio Vázquez. Por Alfredo Campos García
 • Una moral liberadora, de Benjamin Forcano. Por Andrés Torres Queiruga
 • Tocar el cielo, de Ernesto Cardenal. Por Andrés Torres Queiruga
CRÓNICAS
 • Crónica do acontener. Por Luis Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por Xesús Rabade Paredes
 • Rolda de lgrexa.
  • Pontevedra por Xesús Acuña
  • Lugo por Fuco Castro
Galicia en Madrid. Por Rosa Cal

Marzo-Abril 1982

Outras publicacións recomendadas