Encrucillada 028

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • FENOSA réndese Galicia perde. Por Xan L. Facal
 • Os banquetes funebres en Galicia. Por Marcial Gondar Portasany
 • Cristianismo e Galicia en Otero Pedrayo. Por Victorino Pérez Prieto
 • Teoría e praxis da homilía.
  • I. Estructura da homilía Por Santiago Agrelo Martínez
  • II. Autenticidade galega e ser cristián. Por Mons. Miguel Anxo Araúxo
APORTACIÓNS
 • A familia no mundo hoxe. Por Segundo Pérez López
DOCUMENTOS
 • Comunicado do movimento pro celibato opcional
RECENSIÓNS
 • A regra de S. Bieito. Por Manolo Regal
 • Libros recibidos
CRÓNICAS
 • Crónica do acontener. Por Luis Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por X. Ferro, M. Guizan, X. Mª Lema e X. Rabade
 • Rolda de lgrexa.
  • Pontevedra por Xesús Acuña
I Congreso de Escolas de F. Social e Sindical. Por Silvestre Gómez Xurxo

Maio-Xuño 1982

Outras publicacións recomendadas