Encrucillada 029

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Ano Santo e Visita Papal. Por Andrés Torres Queiruga
 • Santa Tereixa. reformadora no tempo. Por Mauricio Martín del Blanco
APORTACIÓNS
 • As colonias infantís de verán. Por Lois Ferradás
 • Falar hoxe da vida eterna: ultimo libro de H. Kiing. Por Andrés Torres Queiruga
DOCUMENTOS
 • II Congreso de Teoloxía e Pobreza: mensaxe final
 • Comunicado final da Xuntanza de cregos obreiros
RECENSIÓNS
 • Galicia: Ciencias Sociais. de Varios.
 • Libros recibidos
CRÓNICAS
 • Crónica do acontener. Por TINTXU
 • Rolda da cultura. Por Mariano Guizán
 • Rolda de lgrexa.
  • lgrexa no mundo por Xesús Acuña
  • Pontevedra por Xesús Acuña
  • Ferrol por Anxo Currás
  • O Valdeorras-Astorga por Plácido Blanco Bembribe
Crónica de Madrid por Rosa Cal ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS, por Siro

Setembro-Outubro 1982

Outras publicacións recomendadas