Encrucillada 030

10,00 

Guieiro A VIAXE DO PAPA:
  • Presentación
  • I. As etapas da viaxe. Por TINTXU
  • II. Os discursos de Xoán-Paulo II na visita a España. Por Carlos García Cortés
  • Ill. O Papa en Santiago: análise dunha xornada. Por Xesús Acuña
  • As eleccións do 28-0 en Galicia. Por  L:uis Alvarez Pousa
TESTEMUÑOS
  • No aniversario de Rafael Dieste. Por Carmen Muñoz de Dieste
RECENSIÓNS
  • Audiovisual sabre M. Torres, de “Esco/a Aberta”p or X. Carballo Soliiño
CRÓNICAS
  • Rolda da cultura. Por Xose Mª Lema
  • Conclusións do I Congreso de Escolas de Formación Social e de Escolas de Formacion Smd1cal de España. Por Silvestre Gómez Xurxo
  • A Romaxe de San Alberte: matinacións a xeito de crónica. Por Daniel López Muñoz
¿Bon Nadal?: Peza en duas partes.  Por Xosé Manuel Carballo Indice Xeral do ano 1982. Por Carlos García Cortés

Novembro-Decembro 1982

Outras publicacións recomendadas