Encrucillada 031

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Reflexións sobre o aborto. Por Andrés Torres Queiruga
 • Igrexa de masas- Igrexa de pequenas comunidades. Por Manolo Regal
 • A participación política das mulleres galegas na II República. Por Mª do Carme Pérez Pais
APORTACIÓNS
 • Cartas desde a Costa da Morte: Encrucilladas. Por Carlos García Bayón
 • A palabra de Deus ecoaba lizgaira: poesía. Por Mª do Pilar Campo Domínguez
TESTEMUÑOS
 • Lembranza da mina nai. Por Herme Dapena e Ramón Díaz Raña
RECENSIÓNS
 • Dido e Fneas, de Xesús Ferro Ruibal por Antón Miramontes
 • Lingua Galega, FP-1, de Xosé Mª Lema por Xosé Carballo Soliño
 • Canteiros e artistas da Terra de Montes e ribeiras do Lerez, de A. Rodríguez Fraiz por A. Torres Queiruga
 • Libros rec1bidos
CRÓNICAS
 • Crónica do Acontecer. Por Luis Alvarez Pousa
 • Rolda da cultura. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Rolda da lgrexa. Por Xesús Acuña
 • IV encontro galego de Comunidades Cristianas Populares. Por Benito Santos
 • A nosa presencia no mundo rural. Por X. Amancio Linares Giraut
 • Os estómagos que laian: Semana contra a Fame. Por Xosé Chao Rego

Xaneiro-Febreiro 1983

Outras publicacións recomendadas