Encrucillada 033

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Cristianismo e democracia. Por Rafael Deida
 • A Mocedade Traballadora Galega. Pola Xuventude Obreira Cristiá
 • A lingua como deber. Por Andrés Torres Queiruga
APORTACIÓNS
 • De novo a saudade: Un ensaio recente. Por Marcial Gondar Portasany
 • Novos apuntes sobre as Outras lgrexas Galegas. Por Carlos García Cortés
 • Cartas desde a Costa da Morte: Qué doce é o tempo das cereixas. Por Carlos García Bayón
DOCUMENTOS
 • Un Arcebispo para Santiago
  • Comunidades Cristiás de Galicia
  • Movemento Rural Galego
  • Comunidade Marin-Estribela
ENTREVISTA
 • Con Frai Xosé Gómez, Bispo de Lugo. Por María Luisa Brey
RECENSIÓNS
 • Historia do Pobo de Deus II, de Xosé Chao Rego por Benito Méndez Fernández
 • Synodicon Hispanicum, II: Portugal. de A. García Garcia (dir.) por Segundo López Pérez
 • Boliche, de Siro Lópcz Lorenzo por Xosé  Mª  Lema Suárez
CRÓNICAS
 • Vigo e bisbarra: 15 abril, f’olga Xeral. Por Xulio Montero Alvarez
 • Rolda da cultura. Por Xosé  Mª  Lema Suárez
 • Rolda da lgrexa. Por Xesús Acuña Garrido
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS por Siro

Maio-Xuño 1983

Outras publicacións recomendadas