Encrucillada 034

10,00 

Presentación ESTUDOS
  • O mundo rural galego e os seus condicionamentos. Por Manolo Regal
  • Unha visión económica do agro galego. Por Xan Facal
  • Economía e campesiñado en Galicia. Por Xosé Manuel Beiras
  • Necesidade dunha presencia politico- sindical no campo galego. Por Ramón Muñiz
  • Situación do cooperativismo agrario en Galicia. Por Antonio Campos Beiro
  • O crego na aldea: Alternativas de evanxelización no mundo rural galego. Por Grupo de Cregos Rurais
EXPERIENCIAS
  • Balance dun grupo de labregos. Por Amancio e Luciano (Negreira)
TESTEMUÑOS
  • Unha mestra de Preescolar na Casa. Por Mª Isabel Suárez Yañez
  • Testemuño dunha labrega. Por Carmina Rúa
  • Unha Comunidade da montaña de Lugo. Por Grupo de Monxas da C.ª de María
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS por Siro. Pax., 35, 59, 85 e 99

Setembro-Outubro 1983

Outras publicacións recomendadas