Encrucillada 035

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • A humanidade de Xesús de Nazaret. Por Andrés Torres Queiruga
APORTACIÓNS
 • 1983: Ano Internacional das Comunicacións. Por Grupo HOAC
 • A reconciliación coa Natureza. Por Arximiro Rojo Salgado
 • Rorate caeli desuper: Nadal-83 (poesía). Por Mª  do Pilar Campo Domínguez
 • Cartas desde a costa da morte: Ortega nas nosas leiras. Por Carlos García Bayón
TESTEMUÑOS
 • A miña relixión. Por Anxo Seijas Cendán
EXPERIENCIAS
 • A experiencia duns labregos. Por Grupo de Labregos (Abadín)
HORIZONTE ABERTO
 • Nicaragua, a mellor universidade. Por Susa Juanatey
RECENSIÓNS
 • Unha novela da montaña galega, de E. Correa Calderón. Por R. Lenza
 • Os nosos humoristas, de C. Gonzalez Perez. Por Xosé Mª’ Lema
 • Libros chegados a Redacción
CRÓNICAS
 • Crónica do acontecer. Por Tintxu
 • Rolda da Cultura. Por Mariano Guizán
 • Rolda da Igrexa. Ppor Xesús Acuña
 • XXI Coloquio Galego de Cristiáns
 • VIª Romaxe de Crentes Galegos. Por Xosé C. Fernandez-Cid
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS por Siro. Pax., 29, 65 e 77 INDICE 83. Por Carlos García Cortés

Novembro-Decembro  1983

Outras publicacións recomendadas