Encrucillada 036

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Dúas voces para a paz: Contrapunto sobre a ameaza atómica. Por Andrés Torres Queiruga e Xosé  Chao Rego
 • O medio rural. Por Daniel Pino Vicente
APORTACIÓNS
 • A obra soccioeducativa dos emigrantes ortegonos. Por Vicente Peña Saavedra
 • Chao Rego “renace” galego. Por Carlos Baliñas
 • Cartas desde a costa da morte: As mazanciñas do río Bermaña. Por Carlos García Bayón
ENTREVISTA
 • Anton Gandoi, fundador de “Preescolar no casa”. Por Tintxu
EXPERIENCIAS
 • No enterro de Davide, “o Mallarie”. Por Dositeo Vilariño Fernández
 • Don Polbo era de Aguiño. Por Helena Villar Janeiro
 • Diácono encargado de catro parroquias. Por Victorino Pérez Prieto
DOCUMENTOS
 • Sobre o proxect0 da LODE. Por Cristianisme i Justicia
RECENSIÓNS
 • Tres libros sobre a cultura popular galega. Por Andrés Torres Queiruga
 • Roldas de Compostela, de Avelino Abuin de Tcmbra. Por X.M. R. Pampín
 • Apumtes de Galego- 1º de BUP de Xesús Carballo Soliño. Por  Primitivo Iglesias Sierra
 • Libros chegados a Redacción. Por Engracia Vidal
CRÓNICAS
 • Tecedeira Política. Por Tintxu
 • Rolda da Cultura. Por X. Amancio Liñares e M. Anxo Seixas
 • Rolda da Igrexa.
  • Pontevedra: por Xesús Acuña
 • O “Noso Pai” en galego non está en Xerusalem. Por Vicente Cerdeiriila Vazquez-Ulloa .
 •  Festa do Lume. Por Xosé  Chao Rego
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS por Siro. Pax., 12, 43 e 58

Xanerio-Febreiro  1984

Outras publicacións recomendadas