Encrucillada 037

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • Letras Galegas-84: Cotarelo Valledor. Por Salvador Lorenzana
 • Autonomía: As sombras do proceso autonómico. Por Antón Landeira
 • Tríptico do desencanto (Poemas). Por Xoán C. Rodríguez Herranz
APORTACIÓNS
 • Antropoloxía e Teoloxía frente o problema da alma. Por Andrés Torres Queiruga.
 • A rentes do centenario: Lembranzas Rosalianas. Por Xosé Pumar Gándara
 • Mocidade e paro na provincia de Pontevedra. Pola X.O.C. de Vigo
 • Cartas desde a costa da morte: os meus satanases. Por Carlos García Bayónxu
EXPERIENCIAS
 • Loboso, a tenacidade e o esforzo dunha parroquia. Por Victorino Pérez Prieto e Primitivo Iglesias Sierra
TESTEMUÑOS
 • A razón de ser de Amnistia Internacional en Galicia, . Por Agustín Pérez
 • A nosa lingua, a nosa terra, o noso mar. Por Vicente Cerdeirña Vazquez-Ulloa
DOCUMENTOS
 • Carta aberta ó Nuncio do Papa en Madrid (sobre o Arcebispo de Santiago)
 • Comunicado do XXII Coloquio Ga/ego, sabre “Paro e Solidariedade Cristiás”
RECENSIÓNS
 • O movemento obreiro entra na historia de Galicia. Por Guillermo Llorca
 • A Gliptografia galega estudiada a nivel internacional. Por Guillermo Llorca
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal
CRÓNICAS
 • Tecedeira Política. Por Tintxu
 • Rolda da Cultura. Por Xose Mª  Lema
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña
 • In Memoriam … : Karl Rahner: Lembranza dun gran mestre. Por Manoel Cabada Castro
CARTAS A “ENCRUCILLADA”
 • Escolma
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS por Siro. Pax., 108-157-170

Marzo-Abril  1984