Encrucillada 038

10,00 

Guieiro EDITORIAL: 0 novo Arcebispo ESTUDOS
 • Martín Lutero: a paradoxa do cristianismo na historia. Por Andrés Torres Queiruga
 • Lutero e a actualidade da reforma. Por Timoteo Glasscock
 • A conservación da natureza, esa nova utopía. Por Francisco Diaz-Fierros Viqueira
APORTACIÓNS
 • O mercado das igrexas. Por Nicanor Rielo Carballo
 • Estudio sociolóxico da terceira idade no arrabaldo de Teis (Vigo) Pola Escola Social de Vigo
 • Que clase de mocidade temos na Formación Profesional. Por Federico G-Fierro
 • Teño un amigo eu (poema con musica). Por Helena Villar Janeiro
TESTEMUÑOS
 • Nas mans de Deus.
 • Cambiáronlleme o Deus a María. Por Helena Villar Janeiro
CRÓNICAS
 • Tecedeira Política. Por Tintxu
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña
 • RECENSIÓNS
 • Lingua Galega-5. de A. Garcia Vilariño e R. G. Vilariño.  Por X. M. Lema
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A “ENCRUCILLADA”
 • Escolma
IN MEMORIAM … : Xavier Méndez Pérez. Por Bernardo García Cendán

Maio-Xuño  1984

Outras publicacións recomendadas