Encrucillada 039

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • A Teoloxia da Liberación: Anotacións urxentes sabre un confllicto. Por Xose A. Miguélez Díaz
 • Da autonomía a liberación: Tres etapas do pensamento ético. Por Xosé Chao Rego
 • Da autonomía a cristonomía: A crise da Modernidade en perspectiva teolóxica. Por Andrés Torres Queiruga.
APORTACIÓNS
 • Cartas desde a costa da morte: 0 capitan do “Salier. Por Carlos García Bayón
DOCUMENTOS
 • O paro en Galicia:
  • Carta Pastoral dos bispos de Galicia
  • Opinion dos sindicatos: CC.OO., U.G.T., l.N.T.G., U.S.O .
 • A volta de Castelao: Homilia en Santo Domingo. Por Andrés Torres Queiruga
 • Carta aberta os bispos de Nicaragua. Polas C.C. de Base de Galicia
ENTREVISTA 
 • Martinez Aneiros, un alcalde frente a reconversión naval. Por Tintxu
EXPERIENCIAS
 • Sohre a asamblea diocesana de catequese. PorA nxo Ferreiro Currás
 • Resposta do equipo de catequese
CRÓNICAS
 • Tecedeira Política. Por Tintxu
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
 • 7ª  Romaxe de Crentes Galegos. Por  Xesús Acuña Garrido
 • I Encontro de Cristians Galegos. Por Agustín Bueno e Xosé Ferreiro
RECENSIÓNS
 • Arquitectura popular en Galicia, de Pedro de Llano Cabado.  Por Manuel Caamaño Suárez
 • A Terra que canta, da Asociación lrimia. Por Manolo Regal Ledo
CARTAS A “ENCRUCILLADA”

Setembro-Outubro  1984

Outras publicacións recomendadas