Encrucillada 040

10,00 

Guieiro EDITORIAL: A lgrexa en Galicia: ¿,Palabras ou feitos? ESTUDOS
 • Vicente Risco entre a “ortodoxia” e o galeguismo. Por Andrés Torres Queiruga
 • De boi mudo a can do Señor: A aventura espiritual de Tomé de Aquino. Por Xosé Chao Rego
 • A filosofia impllcita na Constitución. Por Manoel Regueiro Tenreiro
APORTACIÓNS
 • As Enchousas: unha reflexión. Por Bernardo García Cendán
 • Os cantos de Reis. Por Manoel Rico Verea
 • As relacións Galicia-Portugal, a debate. Por X. Amancio Linares Giraut
 • Navidad: Poemas
  • Lembranzas para un Nadal Ferido. Por Mª do Pilar Campo Domínguez
  • Ai amigas, canción apócrifa do x. XIII
ENTREVISTA
 • “Pais e mestres”. Por María Luisa Brei
DOCUMENTOS
 • A liberdade de ensino: Comunicado dun grupo de intelectuais
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Carballo Soliño
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
TEATRO O Belén (dramatización paralitúrxica). Por Manolo Regal  Ledo ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS Por Siro. Páxs 414/6-425/17-441/33-471/63-513/105 INDICES do. volume VIII (l.984), nº  36-40. Por Carlos García Cortés

Novembro-Decembro  1984

Outras publicacións recomendadas