Encrucillada 042

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • Teoloxía feminista: á busca dunha nova imaxe de Deus. Por Nieves Herrero
 • Sexo e harmonía de contrarios. Por Xosé Chao Rego
 • Maria e a muller. Por Miguel Rubio
APORTACIÓNS
 • A muller na Igrexa. Por Anxo de Seixas
 • Tensións actuais na vida das monxas. Por Mª do Pilar Wirtz Molezún
 • Letras Galegas-85: Antón Losada Diéguez, un de nós. Por Xoaquín Losada
 • O mercado de productos agrarios galegos e a CEE. Por Benxamin Casal
MESA REDONDA
 • A muller marxinada na Igrexa. Participan: Susa Juanatey, Pilar Wirtz, Martina Jublin, Carmela Capeáns, Agustín Bueno e Andrés Torres
ENTREVISTA
 • Victoria Camps fala sobre o feminismo. Por Tintxu
TESTEMUÑOS
 • Unha muller do pobo. Por Nicanor Rielo
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Carballo Soliño
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
RECENSIÓNS
 • Filosofía da saudade, de Ramón Piñeiro. Por Andrés Torres Queiruga
 • Historia do Pobo de Xesúus, III. de Xose Chao Rego. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A “ENCRUCILLADA” ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS Por Siro. Páxs 19 e 53

Marzo-Abril  1985

Outras publicacións recomendadas