Encrucillada 043

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • Para unha lectura de Rosalia (1885-1985), Por Xesús Rábade Paredes
 • Catro perspectivas sobre a actitude relixiosa de Rosalía. Por Andrés Torres Queiruga
 • Deus apático e Deus patético (sobre o tema rosaliano de Deus). Por Xosé Alvilares
APORTACIÓNS
 • Rosalía enferma depresiva, poeta da indixencia absoluta. Por Xosé M. R. Pampín
 • Pedrón de Ouro. Por Antón Santamarina, Milladoiro e Basilio Losada
 • Cartas desde a costa da morte: Os santiños da miñia aldea (2), Por Carlos Garcia Bayón
TESTEMUÑOS
 • Conversa con Rosalia. Por Ramón Díaz Raña
HORIZONTE ABERTO
 • VI Día de les LLetres Asturianes.  Por Federico G.-Fierro
DOCUMENTOS
 • Petición ó Arcebispo de promove-lo uso do galego na liturxia . Por Grupo de cregos de Pontevedra
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
 • V Congreso de Teoloxia (programa)
RECENSIÓNS
 • Galicia campesiña, de Benxamin Casal. Por Xosé Chao Rego
 • Loureses: Antropoloxía dunha parroquia galega, de M. Mandianes, Por Xosé Chao Rego
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A “ENCRUCILLADA”

8ª  Romaxe de Crentes Galegos

Maio-Xuño 1985

Outras publicacións recomendadas