Encrucillada 045

10,00 

Guieiro Editorial: Eleccións Autonómicas-85 ESTUDOS
 • O significado histórico do Vaticano II. Por Andrés Torres Queiruga
 • Que pasou na Igrexa. Por Xosé Chao Rego
 • lgrexa en Galicia: Compromiso Social e Conflictos (1965-1975). Por Xosé A. Martínez García
APORTACIÓNS
 • “Prender Lume Novo”: Audiovisual sobre “a nova Igrexa galega”. Por Victorino Pérez Prieto
 • Frei Delfín: Un franciscano de Lalin en Xerusalem, famoso constructor de órganos. Por Manuel Suárez Suárez
 • A formación permanente na Diócese de Lugo. Daniel Rodríguez Rodíiguez
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Carballo Soliño
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
 • 8ª Romaxe de Crentes Galegos. Por Tintxu
RECENSIÓNS
 • A revelación de Deus na realización do home de A. Torres Queiruga. Por Xosé Chao Rego
 • Tiempo de Dios, de Rosario Boffill. Por Andrés Torres Queiruga
 • Sociedad moderna y Cristianismo. Corrientes socio-culurales y fe cristiana de José M. Mardones. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A “ENCRUCILLADA” INDICES do Volume IX (1985), nº 41-45. Por Carlos García Cortés

Novembro-Decembro 1985

Outras publicacións recomendadas