Encrucillada 046

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • As dúas beiras do río (Rivalidade actual na Igrexa). Por Xosé Chao Rego
 • Un camiño cristicián para o mundo rural. Por Manolo Regal Ledo
 • A Comunidade cristiá “Cristo da Victoria”: Unha experiencia de inserción nun medio popular galego. Por Manuel Sordo Villar
APORTACIÓNS
 • Cidade e natureza Reflexións nostálxicas. Por Manuel Cabada Castro.
 • Carta a un irmán… ¿suicida?. Por Manuel Dourado Deira
EXPERIENCIAS
 • Xesús López Rivas: A montaña fixome cristián. Transcrito por Tintxu
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Mariña do Busto
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
 • II Asamblea de Cristiáns Galegos. Por Victorino Pérez Prieto
RECENSIÓNS
 • Historia de la teologia cristiana. I Des dels orígens al segle XV, de Evangelista Vilanova. Por Andrés Torres Queiruga
 • Análise histórica das manifestacións da crise postconciliar na Igrexa en Galicia. Por X. Manuel Rodríguez Pampín
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A “ENCRUCILLADA” IN MEMORIAM … Manolo Cillero, entre nós aínda e sempre. Por Bernardo García Cendán BALANCE-85 ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Por Tori. Páxs 10, 47, 59, 109

Xaneiro-Febreiro 1986

Outras publicacións recomendadas