Encrucillada 047

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • Aquilino Iglesia Alvariño: Un anaco da alma da terra cha. PorManuel Regal Ledo
 • Castelao: Un crente galego. Por Victorino Pérez Prieto
 • O feito relixioso na poesía de Celso Emilio Ferreiro Por Andrés García Vilariño
APORTACIÓNS
 • A Instrucción sobre Teoloxía da Liberación:
  • A Teoloxía da Liberación pasa o exame. Por Andrés Torres Queiruga
  • Un documento ambivalente. Por Xose Ignacio González Faus
DOCUMENTOS
 • Homilía no 1º centenario do nacemento de Castelao. Por Mons. Miguel Anxo Araúxo Iglesias
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
 • XXIV Cooloquio Galego de Cristiáns.
RECENSIÓNS
 • Anuario de Estudios Mindonienses. I do Centro de Estudios de Mondoñedo- Ferrol. Por Segundo I. Pérez López
 • Sancti Beati a Liebana Commentarius in Apocalypsin. de Uxio Romero Pose. Por Andrés Torres Queiruga
 • A historia da pita que elixia a escola pra poñer, contada polos propios escolantes de Os Prados. Cervantes. Lugo. Por  Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A “ENCRUCILLADA” IN MEMORIAM … Celestino Fernandez de la Vega.

Marzo-Abril  1986

Outras publicacións recomendadas