Encrucillada 048

10,00 

Guieiro EDITORIAL: A responsabilidade do noso voto ESTUDOS
 • Falar de Deus ¿pódese?, ¿como? 0 problema da linguaxe relixiosa: Por Xosé Chao Rego
 • Por unha reanimación da linguaxe relixiosa: A recuperación significativa dalgúns grandes conceptos cristiáns, Por Julian Ruíz Díaz
 • Oracións para o noso tempo: Análise e crítica das colectas do misal. Por Xosé A. Miguélez Díaz
APORTACIÓNS
 • ¿Linguaxe relixiosa no “Catecismo do Labrego?. Por Xesús Portas Ferro
 • A teoloxía a busca dun Deus máis humano. Por Andrés Torres Queiruga
 • Eticidade da non violencia. Por Marcelino Agis Villaverde
 • Galicia frente a uniformación europea. Por Singala
TESTEMUÑOS
 • Carta ( que quere ser pascual) a tódolos meus amigos. Por Manolo Regal Lego
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Manuel Suárez Suárez
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
RECENSIÓNS
 • Teología de la creación. de J.L. Ruiz de la Peña. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
IX ROMAXE DE CRENTES GALEGOS ENCUESTA “ENCRUCILLADA, Nº 50”

Maio-Xuño  1986

Outras publicacións recomendadas