Encrucillada 049

10,00 

Guieiro ESTUDOS
 • As almas do Purgatorio. Por Antonio Fraguas Fraguas
 • A “Xeenna” no Novo Testamento. Por Xosé Anton González García
 • A pastoral de defuntos: Onte, hoxe e mañá. Por Manuel Regal Ledo
APORTACIÓNS
 • O nacemento do Purgatorio: ¿Terceiro lugar?. ¿segunda oportunidade?. Por Xosé Chao Rego
 • Sentencia do Tribunal Constitucional sobre o galego.  Por Tintxu
TESTEMUÑOS
 • Carta a Manuel (sobre a lembranza dos mortos). Por Manuel Mandianes Castro
CRÓNICAS
 • Crónica Política. Por Antón Landeira
 • Rolda da Cultura. Por Amancio Liñares e Miguel Anxo Seixas
 • Rolda da Igrexa. Por Xesús Acuña Garrido
 • IX Romaxe de Crentes galegos (Cereixo-86). Por Francisco Lorenzo Mariño
RECENSIÓNS
 • Visiones del mas allá en Galicia durante la alta Edad Media. de Manuel C. Diaz Diaz. Por Xosé Chao Rego
 • La idea de la inmortalidad en la escultura gallega, de Manuel Nuñez Rodríguez. Por  Xosé Chao Rego
 • La  lógica de lo inefable. una teoría teologíca sohre el lcnguaje del teísmo cristiano de Felix A. Pastor. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Por Tori. Páxs 9, 31, 57 ASAMBLEA DE SUSCRITORES E AMIGOS DE ENCRUCILLADA

Setembro-Outubro 1986

Outras publicacións recomendadas