Encrucillada 050

10,00 

Guieiro 10 ANOS DE ENCRUCILLADA: Asamblea de suscritores e amigos
 • Saudo e alocución inicial. Por Andrés Torres Queiruga
 • Encrucillada a debate:
  • Resultados da encuesta. Por Agustín Díaz
  • Mesa Redonda:  Hermelinda Dapena, Agustín Bueno, Francisco Diaz-Fierros, Alfonso Blanco, Francisco Domínguez e Celia Castro
 • CONFERENCIAS
  • 10 anos de Igrexa galega. Por Xaime Isla
  • 10 anos de Encrucillada. Por Segundo L. Péerez
 • ENCONTRO DE GRUPOS
 • Breve crónica dun ambiente cordial. Por Manuel Suárez Suárez
 • Relación de asistentes e contas.
 • 10 anos de Encrucillada en gráficos. Por Seminario de Estadistica de l.B. A Xunqueira (Pontevedra)
 • 10 anos de Encrucillada: 10 anos de M.” do Cebreiro. Por Helena Villar e Mª do Cebreiro Rabade Villar
10 ANOS DE GALICIA: Estudios
 • A decada 1976-1986: Problemática permanente e conxuntural. Por Francisco C. Carballo
 • Notas para unha historia da Galicia Autonómica. Por Tintxu
 • Panorama dunha década de letras Galegas.  Por Xesús Rabade Paredes e Luis Alonso Girgado
CONMEMORACIONS 1986; Estudios
 • Cuevillas, cristiaán e galeguista. Por Victorino Pérez Prieto
 • Alexandre Bóveda. Por Francisco C. Carballo
TEMPO DE NADAL: Aportacións
 • As cantigas de Reis. Por Manuel Rico Verea
 • “¿Quen viu ó meu neno?”: Auto de Nadal. Por Andres Garcia Vilariño
RECENSIÓNS
 • Creo en Deus Pai. 0 Deus de Xesús ea autonomía humana de Andrés Torres Queiruga. Por Victorino Pérez Prieto
 • Teología de Liberación. Opción por los pobres  de Julio Lois. Por Andrés Torres Queiruga
 • Historia do Pobo de Deus. IV. Consolade ó meu pobo de Xosé Chao Rego Por Manuel Regal
 • Graciñas de Carme Villar. Por SEPT
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Por Tori. Páxs 88, 97 INDICES XERAIS DO QUINQUENIO 1982-1986. Por Carlos García Cortés

Novembro-Decembro 1986