Encrucillada 052

10,00 

Guieiro

Editorial: 0 leite puxose acedo

ESTUDOS
 •  Francisca Herrera Garrido, unha muller no Dia das Letras Galegas 1987. Por Camino Noia Campos
 • Afonso o Sabio e Galicia, ou a historia dunha imposible alianza. Por Santiago Jiménez Gómez
 • A dignificacion mitica da Terra, Ramón Cabanillas: Na Noite Estrelecida. Por Xosé Chao Rego
 • Maltratar nenos, castigar mozos. Por Daniel López Muñoz
APORTACIÓNS
 • Francisca Herrera, a través dos seus poemas infantís. Por Xullo Cobas Brenlla
 • Sen pólvora e con magnolias. Por Manuel Dourado Deira
 • Faustino Rey Romero: obra poética e filosófica. Por Xosé Santos Suárez
 • Xesús Crucificado (Dramatizacioón popular da Paixón e Morte de Cristo). Por autor anónimo, revisado por Andrés García Vilariño
EXPERIENCIAS
 • Falar de Deus cun neno. Por Helena Villar Janeiro
TESTEMUÑOS
 • Nin de morto se pode falar galego. Por Agustín Bueno Rodríguez e Carmela Capeáns
CRÓNICAS
 • Crónica Política: AP enferruxiuse, precisa tres en un (CG/PDP/PL),. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura. Mais ou menos coma sempre, unha de cal e outra de area. Por Manuel Suárez Suárez
 • Quintana de Letras:  A lirica rompe o baleiro editorial. Por Xesús Rabade Paredes e Luis Alonso. Girgado
 • Rolda da Igrexa: A Igrexa e algo mais có colectivo episcopal. Por Xesús Acuña Garrido
CARTAS A ENCRUCILLADA ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS .  Páxs 17, 29

Marzo-Abril 1987

Outras publicacións recomendadas