Encrucillada 053

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • Diálago acerca dos fundamentos da fe. Por Ricardo Moreno e Andrés Torres Queiruga
 • O cristianismo coma antimoral. Por Carlos Gómez Sánchez
APORTACIÓNS
 • Deus tamen fala o galego. Por Xesús Ferro Ruibal
 • Os coloquios galegos de cristiáns, 1966-1987. Por Francisco Carball
ENTREVISTA
 • Educación: Etica e escola (Conversa con X. Garcia de Dios), Por Mª Luisa Brei
CRÓNICAS
 • Crónica Política: ¿E agora que vai pasar?. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • Quintana de Letras:  A lirica rompe o baleiro editorial. Por Xesús Rábade Paredes e Luis Alonso. Girgado
 • Rolda da Igrexa. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • O Val de Barcala de Amancio Linares Giraut. Por  Xosé Mª Lema Suárez
 • A lgrexa e a lingua galega, de Xesús Ferro Ruibal. Por Xosé Chao Rego
 • Libros chegados a Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
CARTAS A ENCRUCILLADA ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs  11, 19, 27, 39

Maio-Xuño 1987

Outras publicacións recomendadas