Encrucillada 057

10,00 

Guieiro DIA DAS LETRAS GALEGAS
 • Otero Pedrayo e a intuición. Por Anxo Tarrío Varela
 • Os cregos e a lgrexa, en Ramón Otero Pedrayo. Por Victorino Pérez Prieto
2ª ASAMBLEA DE SUSCRITORES E AMIGOS
 • Vision xeral e balance económico. Por Engracia Vidal Estévez
 • Liberación e cambio histórico. Por Ignacio Ellacuría
 • Mesa Redonda:
  • O mundo político galego: Agustín Díaz Blanco
  • Cultura, terra e tecnoloxía: Lois Alvarez Pousa
  • A liberación en Galicia no eido relixioso: Mons. Miguel Anxo Araúxo
 • Clausura: Palabra e poemas de Uxío Novoneyra
ANO SANTO MARIANO
 • Maria de Nazareth: un desafío para catequistas honestos. Por Xoaquín Mª García de Dios
DOCUMENTOS
 • BADAL cumple un ano. Por Xulio Andión
CRÓNICAS
 • Crónica Política: A Xunta de Laxe vai ó garaxe. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura. Por Xesús Ferro Ruiba
 • Rolda da Igrexa: Ó abeiro da Cruz. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • Nueva Etica sexual, de Benjamín Forcano. Por Xosé Chao Rego
 • Nicaragua, combate y profecía, de Pedro Casaldaliga. Por Victorino Pérez Prieto
 • Historia do Pobo de Deus-V, de Xosé Chao Rego. Por Manuel Regal Ledo
 • Libros chegados a Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs 15. 78, 98

  Marzo-Abril 1988

Outras publicacións recomendadas