Encrucillada 061

10,00 

Guieiro

ESTUDOS

 • O Pórtico da Gloria e os seus intérpretes. Por Xosé Mª Díaz Fernández
 • Dona da choiva antiga (evocacion poética). Por Salvador García Bodaño
 • Lembranza histórica de “Cristiáns polo Socialismo” en Galicia. Por Xosé A. Martínez García
APORTACIÓNS
 • Para comprende-la postmodernidade. Por Victorino Pérez Prieto
 • U.C.N.G. e U.E.N.G., pola unidade electoral do nacionalismo galego. Por Amancio Linares Giraut
EXPERIENCIAS
 • Primeiras experiencias dun mestre novato. Por Manuel Dourado Deira
DOCUMENTOS
 • O galego na lgrexa: Carta do bispo de Ourense
 • Entrevista a Mons. Gaillot (bispo de Evreux, Francia). Por Corinne Hauziere
 • ¡Oh María, fende as nosas cadeas! (A propósito da “Mulieris dignitatem”). Por Alice Gombault
CRÓNICAS
 • Crónica Política: A campaña xa empezou. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da Cultura: Dez anos de Rolda. Por Xosé Mª Lema Suárez
 • Quintana de Letras: 1988, un ano de produccións salientables. Por Xavier Castro Rodríguez
 • Rolda da Igrexa: Cinco carantoñas para un Entroido. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIONS
 • La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media de Fernando López Alsina. Por Anxo Rodríguez González
 • A Xeración “Nos”. Galeguismo e relixión, de Victorino Pérez Prieto.. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez
IN MEMORIAM
 • Na morte de Teolindo: “Non vin trae-la paz”. Por Xosé Alvilares Moure
CARTAS A ENCRUCILLADA

AVISOS DA ADMINISTRACIÓN

ILUSTRACIÓNS GRÁFICAS . Soledad Pite Sanjurjo. Páxs 19, 52 e 83

Xaneiro-Febreiro 1989

Outras publicacións recomendadas